Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με λίγα λόγια

Η ιστοσελίδα αυτή διευθύνεται από τους διαχειριστές του «neavouli».

Σας υποσχόμαστε τα εξής σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες σαν χρήστες αυτής της ιστοσελίδας:

  • Δε θα πουλήσουμε ούτε θα διανέμουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ούτε άλλες προσωπικές σας πληροφορίες.
  • Ευχαρίστως θα μοιραστούμε μαζί σας προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν η συνεισφορές σας είναι προβληματικές (ή και εξαιρετικές!) ή σπάνια για να σας ενημερώσουμε για το «neavouli.eu» και άλλα έργα των «neavouli».

Λεπτομέρειες

Μαζί με τα στοιχεία εισόδου σας στην ιστοσελίδα, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και τις όποιες αλλαγές κάνετε στην ιστοσελίδα. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους διαχειριστές αυτής της σελίδας.

Αυτή η πολιτική αναφέρεται στις προσωπικές πληροφορίες των εγγεγραμμένων χρηστών της ιστοσελίδας και όχι στις πληροφορίες σχετικά με τους υποψήφιους σε εκλογές. Ο λόγος που η ιστοσελίδα υπάρχει είναι για να παρέχει πληροφορίες που αφορούν στους υποψήφιους στο ευρύ κοινό και τους δημιουργούς άλλων ιστοσελίδων ούτως ώστε να μπορούν να μάθουν περισσότερα για τους συγκεκριμένους υποψήφιους, τις υποσχέσεις τους και τις πολιτικές τους θέσεις.