Χρήση αυτών των δεδομένων μέσω του API

Οι πληροφορίες που συνεισφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες σε μορφή CSV/Excel, όπως και προγραμματικά μέσω ενός RESTful API.

Αποτελέσματα εκλογών

There is a separate page explaining how to get election results from this site.

Λήψη CSV/Excel

Όλοι οι υποψήφιοι

Αυτό το αρχείο CSV περιέχει πληροφορίες για όλους τους υποψήφιους καταχωρημένους στη βάση δεδομένων.

Τρέχουσες εκλογές

Βουλευτής

Προηγούμενες εκλογές

Δεν υπάρχουν προηγούμενες εκλογές.

API

Αυτό το ΑPI είναι έργο υπό εξέλιξη

Αυτή είναι μια «άλφα» έκδοση του YourNextRepresentative API, η οποία πολύ πιθανό να αλλάξει στο προσεχές μέλλον.

Αρχική σελίδα API

Η αρχική σελίδα του περιηγήσιμου, μόνο-αναγνώσιμου API είναι <http://neavouli.cynaxis.org/api/v0.9/>.

Εύρεση υποψήφιων σε εκλογική περιφέρεια

Μπορείς να αιτηθείς τους υποψήφιους μίας συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας φιλτράροντας τις θέσεις αναλόγως της παραμέτρου τους extra_slug. Για παράδειγμα, η Αμμόχωστος φέρει το «slug» 805570 και άρα αιτούμαστε <http://neavouli.cynaxis.org/api/v0.9/posts/805570/>.

Η κάθε μία από τις συμμετοχές (memberships) στην απάντηση αντιστοιχεί σε υποψήφιο σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια σε οποιεσδήποτε εκλογές. Η τιμή election των συμμετοχών περιέχει τις ισχύοντες εκλογές.