Λήψη αποτελεσμάτων εκλογών

Ροή αποτελεσμάτων σε μορφή RSS/Atom

Διατίθενται δύο διαφορετικές εκδόσεις της ροής αποτελεσμάτων μορφής «Atom»:

Αρχεία CSV/Excel αποτελεσμάτων εκλογών

Όλοι οι εκλελεγμένοι υποψήφιοι

Αυτό το αρχείο CSV περιέχει πληροφορίες για όλους τους υποψήφιους στη βάση δεδομένων οι οποίοι έχουν επισημανθεί ως εκλελεγμένοι σε εκλογές τις οποίες η ιστοσελίδα αυτή καλύπτει.

Οι εκλελεγμένοι υποψήφιοι στις τρέχουσες εκλογές

Βουλευτής

Οι εκλελεγμένοι υποψήφιοι προηγούμενων εκλογές

Δεν υπάρχουν προηγούμενες εκλογές.